List/Grid

Tag Archives: bẩm sinh

Bệnh tim bẩm sinh do đột biến gen

Bệnh tim bẩm sinh do đột biến gen

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện 10% trường hợp khiếm khuyết tim bẩm sinh ở trẻ có liên quan đến đột biến gen… »