List/Grid

Tag Archives: bức xạ

Những căn bệnh do điện thoại gây ra

Những căn bệnh do điện thoại gây ra

Điện thoại di động truyền tải thông tin qua sóng điện từ và được gọi là tia bức xạ. Những tia bức xạ này tồn… »