List/Grid

Tag Archives: các vi khuẩn

Chất gây nghiện trong cà phê là do một loại vi khuẩn

Chất gây nghiện trong cà phê là do một loại vi khuẩn

Các nhà khoa học đã phân lập được một dòng vi khuẩn E. coli, có thể phát triển khi có mặt chất caffein. Trong tương… »