List/Grid

Tag Archives: canh bí đao

Ăn vải không lo bị nóng trong người

Ăn vải không lo bị nóng trong người

Trái vải thuộc loại thức ăn có tính dương (nóng). Ăn quá nhiều trái vải làm khô môi và có thể gây chảy máu cam… »