List/Grid

Tag Archives: chết sớm

Cơ bắp yếu đàn ông dễ chết sớm

Cơ bắp yếu đàn ông dễ chết sớm

Những người đàn ông có cơ bắp yếu khi còn là thanh thiếu niên có nguy cơ chết sớm (trước 55 tuổi). Kết luận trên… »