List/Grid

Tag Archives: chữa suy nhược thần kinh

Mạnh tủy, ích phế với rượu sâu chít

Mạnh tủy, ích phế với rượu sâu chít

Sâu chít sống trong thân cây chít hay cây đót, cây le vào mùa đông, cắn đục thân cây làm cây ngừng sinh trưởng. Đến… »