List/Grid

Tag Archives: chức năng tình dục

Người già nên ngủ chung với bạn đời

Người già nên ngủ chung với bạn đời

Một số người trung tuổi, đặc biệt ở các miền quê khi đã có con cháu, các ông bà thường nghĩ mình già nên ngủ… »