List/Grid

Tag Archives: diệt chấy

Vỏ sầu riêng chữa ho

Vỏ sầu riêng chữa ho

Về giá trị dinh dưỡng, trong 100g cơm quả sầu riêng có 37,14% nước, 6,38% protit, 2,7% lipit, 16,2% gluxit, nhiều loại chất khoáng và… »