List/Grid

Tag Archives: duỗi tóc

Rụng tóc là do đâu?

Rụng tóc là do đâu?

Tóc của người bình thường có thể rụng 50-100 sợi/ngày, người ta gọi đó là rụng tóc sinh lý. Do vậy khi tóc rụng nhiều… »