List/Grid

Tag Archives: Hoàng chi

Nấm linh chi vàng (Hoàng chi) Việt Nam

Nấm linh chi vàng (Hoàng chi) Việt Nam

Nấm linh chi thuộc họ hoàng chi (người dân hay gọi là nấm linh chi Đà Lạt). Chúng tôi mới nghiên cứu được giống mới… »