List/Grid

Tag Archives: ích phế thận

Mạnh tủy, ích phế với rượu sâu chít

Mạnh tủy, ích phế với rượu sâu chít

Sâu chít sống trong thân cây chít hay cây đót, cây le vào mùa đông, cắn đục thân cây làm cây ngừng sinh trưởng. Đến… »