List/Grid

Tag Archives: khám bệnh

Để thêm tuổi mà không thêm bệnh

Để thêm tuổi mà không thêm bệnh

Sau tuổi 25, mỗi năm các tế bào sẽ dần lão hóa theo quy luật muôn đời: sinh, lão, bệnh, tử. Song, với những thành… »