List/Grid

Tag Archives: làm thuốc

Đông Trùng Hạ Thảo bị cấm làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm

Đông Trùng Hạ Thảo bị cấm làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm

Do sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo đang bị thương mại hóa dưới dạng thực phẩm chức năng, Tổng cục Kiểm tra Chất lượng sản… »