List/Grid

Tag Archives: sử dụng thuốc ngủ

Cẩn trọng khi sử dụng thuốc ngủ

Cẩn trọng khi sử dụng thuốc ngủ

Cần chọn loại thuốc thích hợp với từng đối tượng như người cao tuổi, phụ nữ, người bị trầm cảm, mất ngủ… Dùng liều thấp… »